Қызмет

«Семізбай-U» ЖШС негізгі қызмет түрлері болып табылады:

1. Уран және оның қосындыларын өндіру және қайта өңдеу;

2. Құрамында ураны бар кендерден алынатын өнімдерді шығару;

3. Серіктестіктің  шығарған өнімдерін өткізу.