Байқау кеңесі

г-н Xu Zhe

Бақылаушы кеңесінің мүшесі